Uw privacy is voor Gumax BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij er zorgvuldig mee om gaan. In deze privacyverklaring leggen we onder andere uit wat op deze website doen met informatie die we te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Gumax BV. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Afhandelen sollicitatie
Wanneer u bij ons solliciteert, gebruiken wij uw persoonsgegevens om het proces correct af te kunnen handelen. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. 

De door u aan verstrekte gegevens worden bewaard gedurende een periode van vier maanden vanaf het moment dat u bij ons solliciteert. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar verwijderd. Bij in dienst treding, worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier en bewaard tot maximaal twee jaar na uitdiensttreding. 

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons platform. Met deze statistieken verbeteren we het platform en de vacatures om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u en uw functievoorkeuren te weten te komen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar. Heeft u dit liever niet, of wilt u achteraf uw toestemming intrekken, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren.

Locatiegegevens
Soms is het voor de werking van het platform nuttig om te achterhalen op welke locatie u zich bevindt. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Wij raden daarom aan ook hun privacyverklaring te lezen.

Advertenties
Advertenties op onze website publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u de advertenties leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen zowel binnen als buiten onze website. Wij maken hiervoor uitsluitend gebruik van betaalde online services van gerenommeerde en betrouwbare marketing en ICT dienstverleners in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van het vorenstaande geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor ons platform of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst. Wij zien erop toe dat uw gegevens veilig worden verwerkt. Met partijen die werkzaam zijn vanuit landen buiten de EER, waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, sluiten wij standaardcontractbepalingen zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.”

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt in ons cookie-beleid meer informatie lezen over welke soorten cookies wij gebruiken. Het cookiebeleid is terug te vinden op de website.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, echter werken sommige onderdelen van onze website dan minder goed.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens (te weten: emailadres en/of IP-adres) van ons kunnen ontvangen. We delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren: Facebook en Instagram.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Wij raden u daarom aan ook hun privacyverklaringen te lezen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
– Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:
– Indien gewenst kunt u uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
– Indien uw gegevens bij ons niet correct zijn, kunt u deze door ons laten wijzigen;
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– U kunt eerdere toestemmingen die u ons heeft gegeven weer intrekken (denk aan het afmelden voor nieuwsbrieven);
– U kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Indien u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Contactgegevens
Gumax BV
Rooijakkersstraat 8
5652 BB Eindhoven
[email protected]
+31 40 820 0091